รวมเพลงที่ดีที่สุด ภูสมิง หน่อสวรรค์รวมเพลงที่ดีที่สุด ภูสมิง หน่อสวรรค์


1. ใครคอย-ภูสมิง หน่อสวรรค์
2. ธารน้ำใจ-ภูสมิง หน่อสวรรค์
3. รักนิรันดร์-ภูสมิง หน่อสวรรค์
4. เพียงเธอ-ภูสมิง หน่อสวรรค์
5. ชีวิตเสรี-ภูสมิง หน่อสวรรค์
6. สิ้นเธอ-ภูสมิง หน่อสวรรค์
7. สิ้นสุริยา-ภูสมิง หน่อสวรรค์
8. ลองรักอีกครั้ง-ภูสมิง หน่อสวรรค์
9. บทเรียนสอนใจ-ภูสมิง หน่อสวรรค์
10. ใจอาวรณ์-ภูสมิง หน่อสวรรค์
11. โลกสดใส-ภูสมิง หน่อสวรรค์
12. ขอเพียงได้เจอ-ภูสมิง หน่อสวรรค์
13. ระทมชีวิต-ภูสมิง หน่อสวรรค์
14. ต้องลมรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
15. อย่าลืมรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
16. ฝากรักฝากใจ-ภูสมิง หน่อสวรรค์
17. อยากบอกรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
18. ทางชีวิต-ภูสมิง หน่อสวรรค์
19. รอ-ภูสมิง หน่อสวรรค์
PHUSMING-This Old Guitar #1
20. PHUSMING-Annie's song
21. PHUSMING-I'll awlays love you
22. PHUSMING-April come she will
23. PHUSMING-Today
24. PHUSMING-Love song
25. PHUSMING-I'll have to say I love you..!
26. PHUSMING-You and I
27. PHUSMING-Lullaby
28. PHUSMING-This old guitar
29. PHUSMING-Kathy's song
30. PHUSMING-Teach your children
31. PHUSMING-Junk
PHUSMING-This Old Guitar #2
32. PHUSMING-Leaving on the jet plane
33. PHUSMING-What a wonderful world
34. PHUSMING-I'm easy
35. PHUSMING-Crazy
36. PHUSMING-Lover's moon
37. PHUSMING-Autograph
38. PHUSMING-Vincent
39. PHUSMING-Starwood in aspen
40. PHUSMING-Still in love
41. PHUSMING-Your song
42. PHUSMING-Yesterday
43. PHUSMING-Hush a bye
PHUSMING-This Old Guitar #3
44. PHUSMING-Scarborough fair
45. PHUSMING-Blowing in the wind
46. PHUSMING-You've got a friend
47. PHUSMING-One sided love affair
48. PHUSMING-If
49. PHUSMING-Always
50. PHUSMING-Tonight I celebrate my love..!
51. PHUSMING-The long and winding road
52. PHUSMING-Make it with you
53. PHUSMING-Sailing
54. PHUSMING-Take me home country road
55. PHUSMING-When the girl in your arms
PHUSMING-This Old Guitar #4
56. PHUSMING-FLY AWAY
57. PHUSMING-THE ONE YOU LOVE
58. PHUSMING-FOR BABY
59. PHUSMING-LYIN' EYES
60. PHUSMING-LOOKING FOR LOVE
61. PHUSMING-TAKE ME AWAY
62. PHUSMING-I NEED YOU
63. PHUSMING-STONEY
64. PHUSMING-IMAGINE
65. PHUSMING-LIKE A SAD SONG
PHUSMING-This Old Guitar #5
66. PHUSMING-THESE DREAMS
67. PHUSMING-GREEN FIELDS
68. PHUSMING-OH, MY LOVE
69. PHUSMING-SUNSHINE ON MY SHOULDERS
70. PHUSMING-RHYTHM OF THE RAIN
71. PHUSMING-DAIRY
72. PHUSMING-TO KNOW YOU IS TO LOVE YOU
73. PHUSMING-ALL I HAVE TO DO IS DREAM
74. PHUSMING-MICHELLE
75. PHUSMING-BLUES STAY AWAY FROM ME
ภูสมิง หน่อสวรรค์-ใครๆก็รู้
76. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ใครๆก็รู้
77. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ตราบจนนิรันดร์
78. ภูสมิง หน่อสวรรค์-เพียงเธอบอก
79. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ไกลเหมือนใกล้
80. ภูสมิง หน่อสวรรค์-แล้วใจก็ฝากไว้
81. ภูสมิง หน่อสวรรค์-เพียงเพื่อเธอ
82. ภูสมิง หน่อสวรรค์-เราคู่กัน
83. ภูสมิง หน่อสวรรค์-รักฉันมีปีกบิน
84. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ฝันอยากเป็น
85. ภูสมิง หน่อสวรรค์-รอ
86. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ด้วยเพลงแห่งรัก
87. ภูสมิง หน่อสวรรค์-วันนั้น
88. ภูสมสนุก หน่อสวรรค์-คนึงรัก
89. ภูสมสนุก หน่อสวรรค์-จุดหมายที่ปลายทาง
90. ภูสมสนุก หน่อสวรรค์-แรกรัก
91. ภูสมสนุก หน่อสวรรค์-อาลัยรักเธอ
92. ภูสมสนุก หน่อสวรรค์-เฝ้าคอย
93. ภูสมสนุก หน่อสวรรค์-ยั้งใจ
94. ภูสมสนุก หน่อสวรรค์-ธรรมชาติ
95. ภูสมสนุก หน่อสวรรค์-เหตุที่เธอ
96. ภูสมสนุก หน่อสวรรค์-อยู่ที่ใจ
97. ภูสมสนุก หน่อสวรรค์-ดนตรีกาล
]ภูสมิง หน่อสวรรค์-กีต้าร์เพือนเก่า
98. [Musicภูสมิง หน่อสวรรค์-ซากหัวใจที่ยับเยิน[/Music]
99. [Musicภูสมิง หน่อสวรรค์-รักนิรันดร์[/Music]
100. [Musicภูสมิง หน่อสวรรค์-ถามหาความรัก[/Music]
101. [Musicภูสมิง หน่อสวรรค์-ไกลเหมือนใกล้[/Music]
102. [Musicภูสมิง หน่อสวรรค์-ตราบจนนิรันดร์[/Music]
103. [Musicภูสมิง หน่อสวรรค์-ชีวิต[/Music]
104. [Musicภูสมิง หน่อสวรรค์-ลองรักอีกครั้ง[/Music]
105. [Musicภูสมิง หน่อสวรรค์-รอรักเดิม[/Music]
106. [Musicภูสมิง หน่อสวรรค์-บทเรียนสอนใจ[/Music]
107. [Musicภูสมิง หน่อสวรรค์-ตังเก[/Music]
108. [Musicภูสมิง หน่อสวรรค์-คะนึงรัก[/Music]
109. [Musicภูสมิง หน่อสวรรค์-รักเอย[/Music]
ภูสมิง หน่อสวรรค์-ความหมาย...ความในใจ
110. ภูสมิง หน่อสวรรค์-เป็นไปไม่ได้
111. ภูสมิง หน่อสวรรค์-หนึ่งมิตรชิดใกล้
112. ภูสมิง หน่อสวรรค์-เธอ
113. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ให้
114. ภูสมิง หน่อสวรรค์-แต่ปางก่อน
115. ภูสมิง หน่อสวรรค์-คนึงรัก
116. ภูสมิง หน่อสวรรค์-รางวัลแด่คนช่างฝัน
117. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ชาวดง
118. ภูสมิง หน่อสวรรค์-สายชล
119. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ทะเลไม่เคยหลับ
120. ภูสมิง หน่อสวรรค์-รักหนอรัก
121. ภูสมิง หน่อสวรรค์-หาคนร่วมฝัน
ภูสมิง หน่อสวรรค์-ตลอดไป
122. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ขอไว้สักครั้ง
123. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ตลอดไป
124. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ยืนยัน
125. ภูสมิง หน่อสวรรค์-บ่งบอก
126. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ความหวัง
127. ภูสมิง หน่อสวรรค์-แค่เพียงเสี้ยวหนึ่ง
128. ภูสมิง หน่อสวรรค์-รักไม่ว่า
129. ภูสมิง หน่อสวรรค์-หวังเพียงแค่ฝัน
130. ภูสมิง หน่อสวรรค์-จะห่วงใย
ภูสมิง หน่อสวรรค์-ตัวแทน
131. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ตัวแทน
132. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ห่วงใย
133. ภูสมิง หน่อสวรรค์-รักนี้เศร้านัก
134. ภูสมิง หน่อสวรรค์-หลอกตัวเอง
135. ภูสมิง หน่อสวรรค์-แดดร่มลมตก
136. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ใจช้ำๆ
137. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ชีวิต
138. ภูสมิง หน่อสวรรค์-พอใจ
139. ภูสมิง หน่อสวรรค์-มีเธอก็พอแล้ว
140. ภูสมิง หน่อสวรรค์-อยู่ในใจ
ภูสมิง-ถามหาความรัก
141. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ถามหาความรัก
142. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ตังเก
143. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ความหวัง
144. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ด้วยความมั่นคง
145. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ซากหัวใจที่ยับเยิน
146. ภูสมิง หน่อสวรรค์-รักเอย
147. ภูสมิง หน่อสวรรค์-โลกและสันติภาพ
148. ภูสมิง หน่อสวรรค์-รักมักเป็นเช่นนี้
149. ภูสมิง หน่อสวรรค์-รักกันวันละนิด
150. ภูสมิง หน่อสวรรค์-ราตรีแห่งรัก
ภูสมิง หน่อสวรรค์-เพชรแท้
151. ภูสมิง หน่อสวรรค์-หนึ่งในร้อย
152. ภูสมิง หน่อสวรรค์-เท่านี้ก็ตรม
153. ภูสมิง หน่อสวรรค์-กุหลาบปากซัน
154. ภูสมิง หน่อสวรรค์-น้ำตาแสงใต้
155. ลาก่อนความรัก
156. ภูสมิง หน่อสวรรค์-เหมือนไม่รักกัน
157. ภูสมิง หน่อสวรรค์-หยาดเพชร
158. ภูสมิง หน่อสวรรค์-คืนนี้พี่คอยเจ้า
159. อายฟ้าดิน-ภูสมิง หน่อสวรรค์
160. อธิษฐานรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
161. เราสองคน-ภูสมิง หน่อสวรรค์
162. แปรรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
163. ไกลเหมือนใกล้-ภูสมิง หน่อสวรรค์
164. โลกและสันติภาพ-ภูสมิง หน่อสวรรค์
165. บทเรียนสอนใจ-ภูสมิง หน่อสวรรค์
166. LOVE ME TENDER
167. TONIGHT I CELEBRATE MY LOVE FOR YOU
168. WAITING FOR THE SUN TO SHINE
169. TEACH YOUR CHILDREN
170. YOU ARE THE SUNSHINE OF MY LIFE
171. BYE BYE LOVE
172. ภวังค์รัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
173. ลองรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
174. ใจรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
175. เก็บรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
176. รักฉันนั้นเพื่อเธอ-ภูสมิง หน่อสวรรค์
177. เธอที่รัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
178. โอ้รัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
179. ระทมรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
180. น่ารัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
181. หนึ่งในดวงใจ-ภูสมิง หน่อสวรรค์
182. จงรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
183. เพียงคำเดียว-ภูสมิง หน่อสวรรค์
184. รอรักเดิม-ภูสมิง หน่อสวรรค์
185. บทเรียนสอนใจ-ภูสมิง หน่อสวรรค์
186. ตังเก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
187. รักนิรันดร์-ภูสมิง หน่อสวรรค์
188. ลองรักอีกครั้ง-ภูสมิง หน่อสวรรค์
189. สายลมรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
190. ใจอาวรณ์-ภูสมิง หน่อสวรรค์
191. โลกและสันติภาพ-ภูสมิง หน่อสวรรค์
192. คะนึงรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
193. ถามหาความรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
194. รักเอย-ภูสมิง หน่อสวรรค์
195. แปรรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
196. อย่าลืมรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
197. ฝันรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
198. ชีวิตเสรี-ภูสมิง หน่อสวรรค์
199. ซากหัวใจที่ยับเยิน-ภูสมิง หน่อสวรรค์
200. เป็นไปไม่ได้-ภูสมิง หน่อสวรรค์
201. หนึ่งมิตรชิดใกล้-ภูสมิง หน่อสวรรค์
202. หาคนร่วมฝัน-ภูสมิง หน่อสวรรค์
203. ชาวดง-ภูสมิง หน่อสวรรค์
204. รางวัลแด่คนช่างฝัน-ภูสมิง หน่อสวรรค์
205. รักฉันนั้นเพื่อเธอ-ภูสมิง หน่อสวรรค์
206. ภวังค์รัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
207. ทะเลไม่เคยหลับ-ภูสมิง หน่อสวรรค์
208. โอ้รัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
209. เก็บรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
210. รักหนอรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
211. จงรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
212. ฝันรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
213. แปรรัก-ภูสมิง หน่อสวรรค์
214. หวังรักมั่น-ภูสมิง หน่อสวรรค์
ป้ายกำกับ

เพลงเพื่อชีวิต (76) รวมเพลงฮิต (41) เพลงอินดี้ (39) เพลงลูกกรุง (36) เพลงประกอบละคร (15) เพลงสากล (14) รวมศิลปินอาร์สยาม (13) รวมฮิตเพลงเพื่อชีวิต (11) เพลงประกอบภาพยนตร์ (10) เพื่อชีวิตซุปเปอร์ฮิต (8) รวมศิลปินอาร์เอส (6) หนู มิเตอร์ (6) รวมฮิตเพื่อชีวิต (5) รวมฮิตเพื่อชีวิตไทย (5) เพลงเอเชีย (5) หลวงไก่ (4) รวมพลคนอกหัก (3) รวมฮิตเพลงสากล (3) รวมเพลงรัก (3) สุเทพ วงศ์กำแหง (3) อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล (3) เพาเวอร์แบนด์ (3) รวมเพลงประกอบละคร (2) หนุ่มบาว-สาวปาน (2) เพลงเขาเราร้อง (2) รวมพลคนตะวันแดง (1) รวมพลฅนคาราบาว (1) รวมพลตนเพื่อชีวิต (1) รวมเพลงดังที่ดีที่สุด (1) รวมเพลงประกอบภาพยนตร์ (1) วันเศร้าของคนเพลง (1) เพลงร็อค (1) เพลงเกาหลี (1) เพลรักจากวันวาน (1) เพื่อชีวิต X 2 (1) เพื่อชีวิตคำสารภาพ (1) เพื่อชีวิตจากแรงศรัทธา (1) เพื่อชีวิตสนั่นเมือง (1) เพื่อชีวิตหัวใจอาภัพ (1) เพื่อชีวิตอัลบั้มฮิต (1) เพื่อชีวิตฮิตฮิต (1) เพื่อชีวิตฮิตโดนใจ (1) เพื่อชีวิตฮิตไม่เลิก (1) เพื่อชีวิตเกาะติดชาร์ท (1) เพื่อชีวิตเพลงโดนๆ (1) เพื่อชีวิตเพื่อคนไทย (1) เพื่อชีวิตใจต่อใจ (1)