รวมเพลงดังในอดีต แกรมด์เอ็กซ์รวมเพลงดังในอดีต แกรมด์เอ็กซ์


1. แกรนด์เอ๊กซ์-เท่านี้ก็ตรม
2. แกรนด์เอ็กซ์-ขอใจให้พี่
3. แกรนด์เอ็กซ์-ถ้าฉันจะรัก
4. แกรนด์เอ็กซ์-ดวงใจในฝัน
5. แกรนด์เอ็กซ์-ลาวดวงเดือน
6. แกรนด์เอ็กซ์-หัวใจที่ถอดวาง
7. แกรนด์เอ็กซ์-บริสุทธิ์
8. แกรนด์เอ็กซ์-จำพราก
9. แกรนด์เอ็กซ์-ทราย (บรรเลง)
10. แกรนด์เอ็กซ์-พบรัก
11. แกรนด์เอ็กซ์-เพื่อน
12. แกรนด์เอ็กซ์-ดิสโก้-เมดเล่ย์ ก.-สาวอีสานรอรัก
13. แกรนด์เอ็กซ์-ดิสโก้-เมดเล่ย์ ข.-สาวผักไห่
14. แกรนด์เอ็กซ์-ชุดบอลรูม (บรรเลง)
15. แกรนด์เอ็กซ์-ปูไข่ไก่หลง (บรรเลง)-แถม
16. แกรนด์เอ็กซ์-เกิดมาพึ่งกัน
17. แกรนด์เอ็กซ์-ไก่ฟ้า
18. แกรนด์เอ็กซ์-คนธรรพ์รำพึง
19. แกรนด์เอ็กซ์-ทาสรัก
20. แกรนด์เอ็กซ์-นิราศนุช
21. แกรนด์เอ็กซ์-บัวน้อยคอยรัก
22. แกรนด์เอ็กซ์-ภาพดวงใจ
23. แกรนด์เอ็กซ์-ลมสวาท
24. แกรนด์เอ็กซ์-ลาก่อนความรัก
25. แกรนด์เอ็กซ์-สวรรค์ในเรือเพลง
26. แกรนด์เอ็กซ์-กล่อมรัก (บรรเลง)
27. แกรนด์เอ็กซ์-กล่อมรัก
28. แกรนด์เอ็กซ์-ไกลตา-ใกล้ใจ (บรรเลง)
29. แกรนด์เอ็กซ์-ไกลตา-ใกล้ใจ
30. แกรนด์เอ็กซ์-เขิน
31. แกรนด์เอ็กซ์-ช่างเถอะวันนี้
32. แกรนด์เอ็กซ์-ดอกไม้
33. แกรนด์เอ็กซ์-เธอคือหัวใจ
34. แกรนด์เอ็กซ์-พบเธอในฝัน
35. แกรนด์เอ็กซ์-รักแรกพบ
36. แกรนด์เอ็กซ์-สัญญา
37. แกรนด์เอ็กซ์-โอ้รัก
38. แกรนด์เอ็กซ์-กลิ่นดอกโศก
39. แกรนด์เอ็กซ์-ชีวิตใหม่
40. แกรนด์เอ็กซ์-ดาวล้อมเดือน
41. แกรนด์เอ็กซ์-นางนวล
42. แกรนด์เอ็กซ์-บุพเพสันนิวาส
43. แกรนด์เอ็กซ์-ปทุมไฉไล
44. แกรนด์เอ็กซ์-รักเดียว
45. แกรนด์เอ็กซ์-สุดดินสุดฟ้า
46. แกรนด์เอ็กซ์-อยากมีรัก
47. แกรนด์เอ็กซ์-อุษาสวาท
48. แกรนด์เอ็กซ์-กังหันต้องลม
49. แกรนด์เอ็กซ์-คิดถึง
50. แกรนด์เอ็กซ์-เดียวดาย
51. แกรนด์เอ็กซ์-พรหมลิขิต
52. แกรนด์เอ็กซ์-ฟลอร์เฟื่องฟ้า
53. แกรนด์เอ็กซ์-ยามรัก
54. แกรนด์เอ็กซ์-ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง
55. แกรนด์เอ็กซ์-สุขกันเถอะเรา
56. แกรนด์เอ็กซ์-สู่อนาคต
57. แกรนด์เอ็กซ์-หนึ่งในดวงใจ
58. แกรนด์เอ็กซ์-ความรักคือการให้
59. แกรนด์เอ็กซ์-เจ้ากบ
60. แกรนด์เอ็กซ์-ทราย
61. แกรนด์เอ็กซ์-น้ำค้าง
62. แกรนด์เอ็กซ์-เพชร
63. แกรนด์เอ็กซ์-เพียงสบตา
64. แกรนด์เอ็กซ์-เพื่อน
65. แกรนด์เอ็กซ์-รัก ใน C Major
66. แกรนด์เอ็กซ์-หญิงหนึ่งคือเธอ
67. แกรนด์เอ็กซ์-หม้ายหัวใจ
68. แกรนด์เอ็กซ์-อาลัย
69. แกรนด์เอ็กซ์-เชื่อฉัน
70. แกรนด์เอ็กซ์-บริสุทธิ์ (บรรเลง)
71. แกรนด์เอ็กซ์-บริสุทธิ์
72. แกรนด์เอ็กซ์-โบว์สีแดง
73. แกรนด์เอ็กซ์-ป้าแช่ม
74. แกรนด์เอ็กซ์-ผูกขวัญ
75. แกรนด์เอ็กซ์-ไม้ใกล้ฝั่ง
76. แกรนด์เอ็กซ์-โลกที่ไม่เท่ากัน
77. แกรนด์เอ็กซ์-วันที่จากเธอ
78. แกรนด์เอ็กซ์-หนึ่งหทัย
79. แกรนด์เอ็กซ์-แอบมอง
80. แกรนด์เอ็กซ์-กาลเวลา
81. แกรนด์เอ็กซ์-จำพราก
82. แกรนด์เอ็กซ์-ดวงใจในฝัน
83. แกรนด์เอ็กซ์-ถ้าฉันจะรัก
84. แกรนด์เอ็กซ์-ทำบุญด้วยอะไร
85. แกรนด์เอ็กซ์-เท่านี้ก็ตรม
86. แกรนด์เอ็กซ์-ธรณีสายเลือด
87. แกรนด์เอ็กซ์-เนื้อทองของพี่
88. แกรนด์เอ็กซ์-พรุ่งนี้
89. แกรนด์เอ็กซ์-ร.รอ รัก
90. แกรนด์เอ็กซ์-ลาวดวงเดือน (ดนตรีฝึกร้อง)
91. แกรนด์เอ็กซ์-ลาวดวงเดือน
92. แกรนด์เอ็กซ์-เหมือนไม่เคย
93. แกรนด์เอ็กซ์-เกินฝัน
94. แกรนด์เอ็กซ์-ไกลพี่
95. แกรนด์เอ็กซ์-ขอใจให้พี่
96. แกรนด์เอ็กซ์-จันทร์เจ้า
97. แกรนด์เอ็กซ์-แพรพิศวาส
98. แกรนด์เอ็กซ์-ระฆังใจ
99. แกรนด์เอ็กซ์-ลุงเชย
100. แกรนด์เอ็กซ์-หนทางสู่รัก
101. แกรนด์เอ็กซ์-หัวใจที่ถอดวาง
102. แกรนด์เอ็กซ์-หัวใจสีชมพู
103. แกรนด์เอ็กซ์-ไกลบ้าน
104. แกรนด์เอ็กซ์-คนธรรพ์รำพัน
105. แกรนด์เอ็กซ์-แปรงสีฟัน
106. แกรนด์เอ็กซ์-ฝันดี
107. แกรนด์เอ็กซ์-ไม่รักไม่ว่า
108. แกรนด์เอ็กซ์-ยอม
109. แกรนด์เอ็กซ์-ยังคอย
110. แกรนด์เอ็กซ์-รักอำพราง
111. แกรนด์เอ็กซ์-รักเอย
112. แกรนด์เอ็กซ์-สายใย
113. แกรนด์เอ็กซ์-สายัณห์รัญจวน
114. แกรนด์เอ็กซ์-กีฬามหาสนุก
115. แกรนด์เอ็กซ์-เก็บรัก-ส.โทณวนิก
116. แกรนด์เอ็กซ์-ใกล้เพียงลมหายใจ-ป.อเนกบุณย์
117. แกรนด์เอ็กซ์-ความรัก-ส.สิงห์สุวรรณ
118. แกรนด์เอ็กซ์-ความหวัง-ท.ทิวแก้ว-ส.กาญจนผลิน
119. แกรนด์เอ็กซ์-ฉันอยู่คนเดียว-ท.ทรัพย์แสนยากร
120. แกรนด์เอ็กซ์-เด็กผู้หญิง-น.นพรัตน์
121. แกรนด์เอ็กซ์-นิรันดร์กาล-อ.เจริญวัย-น.นพรัตน์
122. แกรนด์เอ็กซ์-ฝันประหลาด-ล.บุรีรัตน์
123. แกรนด์เอ็กซ์-พี่ยังรักเธอไม่คลาย-ส.อารัมภีร์
124. แกรนด์เอ็กซ์-เพียงสองเรา-ย.มีแสง
125. แกรนด์เอ็กซ์-รักครื่งใจ-ช.ธารทอง-ม.นิยมแสง
126. แกรนด์เอ็กซ์-แรกรัก-ส.สิงห์สุวรรณ
127. แกรนด์เอ็กซ์-คิด คิด ถึงเธอ
128. แกรนด์เอ็กซ์-ใครนะใคร
129. แกรนด์เอ็กซ์-ชู-บี-ดู-วา ตรอกซอกซอยของความรัก
130. แกรนด์เอ็กซ์-น้อยๆหน่อย
131. แกรนด์เอ็กซ์-เพลิน
132. แกรนด์เอ็กซ์-เพียงคนเดียว
133. แกรนด์เอ็กซ์-รถไฟสายความรัก
134. แกรนด์เอ็กซ์-รักเขาข้างเดียว
135. แกรนด์เอ็กซ์-รักใครหรือยัง
136. แกรนด์เอ็กซ์-หนึ่งนาที
137. แกรนด์เอ็กซ์-หากรู้สักนิด
138. แกรนด์เอ็กซ์-อยากให้ความรัก(แก่คนทั้งโลก)
139. แกรนด์เอ็กซ์-เกิดเป็นผู้ชาย
140. แกรนด์เอ็กซ์-ใจมันสั่ง
141. ใจหาย-แกรนด์เอ็กซ์
142. แกรนด์เอ็กซ์-ฉันเข้าใจ
143. ซุบซิบนินทา-แกรนด์เอ็กซ์
144. ได้ไหม-แกรนด์เอ็กซ์
145. ทนไม่ไหว-แกรนด์เอ็กซ์
146. ปล.โปรดตอบ-แกรนด์เอ็กซ์
147. ผูกพัน-แกรนด์เอ็กซ์
148. ฝืด-แกรนด์เอ็กซ์
149. สะใจกว่า-แกรนด์เอ็กซ์
150. อย่าทิ้งกันไป-แกรนด์เอ็กซ์
151. พ.เทสสิริ-แกรนด์เอ็กซ์
152. พ.วัฒนธนาการ-แกรนด์เอ็กซ์
153. พ.เทสสิริ-แกรนด์เอ็กซ์
154. พ.เทสสิริ-แกรนด์เอ็กซ์
155. ฟ.โจนส์-แกรนด์เอ็กซ์
156. ช.อินทรเผือก-แกรนด์เอ็กซ์
157. ช.อินทรเผือก-แกรนด์เอ็กซ์
158. วัยสีชมพู (บรรเลง)-แกรนด์เอ็กซ์
159. พ.วัฒนธนากร-แกรนด์เอ็กซ์
160. พ.วัฒนธนากร-แกรนด์เอ็กซ์
161. ฟ.โจนส์-แกรนด์เอ็กซ์
162. ขอภาพไว้ขั้นตำรา (บรรเลง)-แกรนด์เอ็กซ์
163. ขอภาพไว้ขั้นตำรา-แกรนด์เอ็กซ์
164. ข่าวสดๆ-แกรนด์เอ็กซ์
165. คำสารภาพของรองเท้าผ้าใบ-แกรนด์เอ็กซ์
166. แค่ดาวหางฮัลเล่ย์-แกรนด์เอ็กซ์
167. บาดเจ็บนิดนิด (บรรเลง)-แกรนด์เอ็กซ์
168. บาดเจ็บนิดนิด-แกรนด์เอ็กซ์
169. บ๊าย บาย ความรัก-แกรนด์เอ็กซ์
170. เพลงอำลา-แกรนด์เอ็กซ์
171. เพียงความทรงจำ-แกรนด์เอ็กซ์
172. ยิ้มแป้น-แกรนด์เอ็กซ์
173. หมัดสีชมพู-แกรนด์เอ็กซ์
174. แกรนด์เอ็กซ์-เพียงเธอสบตา
175. แกรนด์เอ็กซ์-เชื่อฉัน
176. แกรนด์เอ็กซ์-หัวใจสีชมพู
177. แกรนด์เอ็กซ์-หัวใจมีปีก
178. แกรนด์เอ็กซ์-อยกามีรัก
179. แกรนด์เอ็กซ์-เพื่อน
180. แกรนด์เอ็กซ์-หม้ายหัวใจ
181. แกรนด์เอ็กซ์-หัวใจที่ถอดวาง
182. แกรนด์เอ็กซ์-ผ้าแช่ม
183. แกรนด์เอ็กซ์-ลุงเชย
184. แกรนด์เอ็กซ์-ร.เรือ ร.รัก
185. แกรนด์เอ็กซ์-รกัในซีเมเจอร์
186. แกรนด์เอ็กซ์-ผูกขวัญ
187. แกรนด์เอ็กซ์-พรุ่งนี้
188. แกรนด์เอ็กซ์-โบว์สีแดง
189. แกรนด์เอ็กซ์-น้ำค้าง
190. แกรนด์เอ็กซ์-หม้ายหัวใจ
191. แกรนด์เอ็กซ์-เพียงสบตา
192. แกรนด์เอ็กซ์-เชื่อฉัน
193. แกรนด์เอ็กซ์-หัวใจสีชมพู
194. แกรนด์เอ็กซ์-หัวใจมีปีก
195. แกรนด์เอ็กซ์-ไกลพี่
196. แกรนด์เอ็กซ์-หนทางสู่รัก
197. แกรนด์เอ็กซ์-โกบที่ไม่เท่ากัน
198. แกรนด์เอ็กซ์-เหมือนไม่เคย


ป้ายกำกับ

เพลงเพื่อชีวิต (76) รวมเพลงฮิต (41) เพลงอินดี้ (39) เพลงลูกกรุง (36) เพลงประกอบละคร (15) เพลงสากล (14) รวมศิลปินอาร์สยาม (13) รวมฮิตเพลงเพื่อชีวิต (11) เพลงประกอบภาพยนตร์ (10) เพื่อชีวิตซุปเปอร์ฮิต (8) รวมศิลปินอาร์เอส (6) หนู มิเตอร์ (6) รวมฮิตเพื่อชีวิต (5) รวมฮิตเพื่อชีวิตไทย (5) เพลงเอเชีย (5) หลวงไก่ (4) รวมพลคนอกหัก (3) รวมฮิตเพลงสากล (3) รวมเพลงรัก (3) สุเทพ วงศ์กำแหง (3) อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล (3) เพาเวอร์แบนด์ (3) รวมเพลงประกอบละคร (2) หนุ่มบาว-สาวปาน (2) เพลงเขาเราร้อง (2) รวมพลคนตะวันแดง (1) รวมพลฅนคาราบาว (1) รวมพลตนเพื่อชีวิต (1) รวมเพลงดังที่ดีที่สุด (1) รวมเพลงประกอบภาพยนตร์ (1) วันเศร้าของคนเพลง (1) เพลงร็อค (1) เพลงเกาหลี (1) เพลรักจากวันวาน (1) เพื่อชีวิต X 2 (1) เพื่อชีวิตคำสารภาพ (1) เพื่อชีวิตจากแรงศรัทธา (1) เพื่อชีวิตสนั่นเมือง (1) เพื่อชีวิตหัวใจอาภัพ (1) เพื่อชีวิตอัลบั้มฮิต (1) เพื่อชีวิตฮิตฮิต (1) เพื่อชีวิตฮิตโดนใจ (1) เพื่อชีวิตฮิตไม่เลิก (1) เพื่อชีวิตเกาะติดชาร์ท (1) เพื่อชีวิตเพลงโดนๆ (1) เพื่อชีวิตเพื่อคนไทย (1) เพื่อชีวิตใจต่อใจ (1)